Privacy Policy

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld je bestelling te leveren. CSA behandelt je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

  • We zullen je persoonlijke gegevens zo goed mogelijk beschermen.
  • We zullen ze alleen gebruiken voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
  • We bewaren ze niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken
  • We zullen je persoonlijke gegevens nooit zonder gegronde reden delen met anderen partijen

Welke persoonsgegevens verwerkt CSA?

Om jouw overeenkomst die je met ons aangaat of die je met ons aangegaan bent uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens nodig.

Naam en adresgegevens
Je naam wordt opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met je klantnummer. Je adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het opstellen van facturen.

Bedrijfsgegevens
Persoonlijk en zakelijk gescheiden houden is wel zo prettig. Daarom vragen we om je (bedrijfs)naam en vestigingsadres.

E-mailadres
We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om je belangrijke berichten over je bestelling of account toe te sturen. Ook proberen we zoveel mogelijk facturen per email te sturen zodat we zo min mogelijk papier gebruiken.

Telefoonnummer
Je telefoonnummer gebruiken we om contact met je te kunnen op nemen voor het geval er input van je nodig is.

Klantnummer
We maken we een uniek klantennummer aan waarmee we je sneller kunnen helpen.

Betaalgegevens
We slaan betaalgegevens - zoals je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder – op na een geslaagde bestelling. Voor de verwerking van je betalingen zetten we ook andere partijen in, zoals creditcardmaatschappijen en banken voor incassoopdrachten. Bij een bestelling maken we een uniek factuurnummer aan die gekoppeld worden aan je klantnummer.


Welke gegevens kunnen er nog meer verzameld worden?

Verder is het mogelijk dat er gegevens van je in onze server logs terecht komen. Door alleen al gebruikt te maken van onze diensten kan dat gebeuren. Denk aan je IP-adres, browserversie, en het tijdstip van je bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

Het komt wel eens voor dat we via supporttickets, socialmediaberichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om je verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.

Zie ook nog cookie policy


Met wie kunnen je gegevens gedeeld worden?

Er zijn enkele partijen waar we persoonsgegevens van je mee moeten delen. Dat zijn SIDN, Data Centers en Cloud diensten. Denk aan server ruimte, VPS'en, office 365 clouddiensten en het registreren van domeinnamen. De gegevens die we delen worden beperkt tot het minimum en alleen om de afgenomen service of dienst te kunnen leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met waar nodig heeft CSA verwerkers overeenkomsten gesloten met deze partijen.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens natuurlijk niet zonder achterliggende redenen, maar hebben ze nodig voor:

  • het aangaan en uitvoeren van jouw overeenkomst met ons, zodat we weten op welke diensten jij recht hebt;
  • het opnemen van contact, bijvoorbeeld om je te helpen bij een probleem waar je tegenaan loopt;
  • het behandelen van je klachten;
  • het beveiligen van onze diensten en het bestrijden van fraude, zodat bijvoorbeeld niet iemand anders zich als jou voordoet;

Na het verkrijgen van jouw toestemming gebruiken we je persoonsgegevens ook voor:

  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, zodat we bijvoorbeeld weten welke pagina’s beter ingericht moeten worden;
  • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten, zodat we bijvoorbeeld weten welke nieuwe functionaliteiten jij graag in onze diensten terugziet;

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


Beveiliging

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons.


Jouw privacyrechten

Als gebruiker van onze website en diensten heb jij enkele handige privacyrechten tot je beschikking. Zo kan je ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken.

Wil je deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact met ons op via mail naar support@computerspecialistamstelveen.nl.
Dit kan ook per gewone post:

Computer Specialist Amstelveen
Haarlemmerweg 317c
1051 LG Amsterdam

Om niet zomaar te sleutelen aan de verkeerde persoonsgegevens, kunnen we je vragen om je adequaat te identificeren.

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacyrechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.